Avon globalna inicijativa da se okonča nasilje nad ženama

Skoro milijardu žena širom sveta trpi nasilje. Misija Avon programa protiv nasilja u porodici: “Reci Ne Nasilju u Porodici” je da okonča porodično i polno orijentisano nasilje. Kako je Avon kompanija posvećena ženama i jačanju moći žena globalno, borba sa nasiljem u porodici je povod koji je u centru pažnje Avon Fondacije za žene .

Lansirana 2004.godine kao deo Avon Fondacije za Žene, Akcija Reci Ne Nasilju u Porodici je fokusirna na programe edukacije, prevencije i pružanja podrške žrtvama.

Avon je 2008.godine proširio svoje napore da se bori protiv nasilja nad ženama sklopivši partnerstvo sa Razvojnim Fondom Ujedinjenih Nacija za Žene (UNIFEM) da bi promovisao jačanje uticaja žena i kraj nasilju nad ženama. Partnerstvo je objavljeno u Ujedinjenim Nacijama tokom “Globalnog Samita za Bolje Sutra”, događaja koji je ko-sponzorisan od strane UNIFEM-a i kompanije Avon u slavu Internacionalnog Dana Žena. Godinu dana kasnije, Avon i Avon Fondacija za Žene udružili su se sa U.S. State Department-om i Vitale Voices da bi lansirali “Globalno partnerstvo za Kraj Nasilju nad Ženama” i suočili se sa najdestruktivnijim tipovima nasilja nad ženama, i da bi pomogli da se osigura pravda za žene i devojčice širom sveta. To je dovelo Avonovu globalnu posvećenost okončanju nasilja nad ženama do preko 16 miliona dolara, do kraja 2009.godine.