Koji su oblici nasilja u porodici?

Nasilje u porodici poprima mnoge oblike i može se dešavati sporadično ili u kontinuitetu. Često postaje sve gore tokom vremena. Primeri raznih oblika nasilja u porodici navedeni su ispod.

Iako žrtve nasilja u porodici mogu podjednako biti muškarci i žene, zbog lakše komunikacije u tekstu koji sledi korišćena je najčešće imenica ženskog roda. To ni na koji način ne znači da je nasilje ograničeno samo na žene.

Psihološko i Emocionalno Nasilje

Žrtvi se govori da je ružna, debela, beznadežna, glupa, loš roditelj itd. Oblici ovakve vrste nasilja uključuju: praćenje, zastrašivanje, emocionalno ucenjivanje izjavama kao što je: „Da me voliš, uradila bi...“.

Društveno Nasilje

Žrtvi se ne dozvoljava da viđa ljude koje želi ili ona odlučuje da ne viđa porodicu i prijatelje jer to nije vredno kasnijih rasprava sa partnerom.

Finansijsko Nasilje

Žrtvi se ne daje dovoljno novca za hranu i odeću za nju i/ili za decu ili joj se ne daje novac da plati račune, ali se od nje očekuje da sastavlja kraj sa krajem. Žrtva se takođe može primoravati da preda svoj novac nasilniku ili joj se može uskraćivati pravo da počne da radi ili da ostane na postojećem poslu.

Fizičko Nasilje

Žrtva biva udarana, šamarana, odgurivana, šutirana ili se koriste i različiti predmeti kao oružje protiv nje. Ovo je najočigledniji oblik nasilja u porodici.

Seksualno Nasilje

Na žrtvu se vrši pritisak ili se primorava da učestvuje u seksualnim aktivnostima protiv svoje volje.